Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un ierobežošanu, SIA  “Limbažu siltums” pārtrauc ūdens skaitītāju maiņu un plombēšanu līdz 2021.gada 25.janvārim.

 Informācija pa tālr. nr. 64070568, mob.tālr.nr.  26525845; 29492589; 26176635, kā arī elektroniski e-pasts: klients@limbazusiltums.lv.

Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

 SIA “Limbažu siltums” administrācija