Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

Samaksa par pakalpojumu/iem jāveic tikai pēc rēķina saņemšanas!

Ūdens skaitītāja/u rādījumu/us obligāti jānoziņo katra mēneša pēdējās 4  (četrās) dienās:

  • pa telefonu 64070568;
  • pa telefonu 26525845, 26176635, 29492589 (SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi));
  • nosūtot rādījumus uz e-pastu klients@limbazusiltums.lv;
  • piereģistrējoties tiešsaistes norēķinu platformā Bill.me.

Informācija par tiešsaistes platformu Bill.me:
Rēķinu saņemšanai elektroniski varat pieteikties nosūtot informāciju uz e-pastu klients@limbazusiltums.lv norādot:

  • Vārdu, Uzvārdu;
  • Īpašuma adresi;
  • E-pastu turpmākai pakalpojumu rēķinu saņemšanai Bill.me platformā.
    (Jūsu atsūtītā informācija un personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.)

 SIA “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt veikala “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa 0,50 EUR).

Ar 01.06.2020. “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt VAS “Latvijas Pasts” nodaļās (komisijas maksa 0,60 EUR).

Papildus informācija pieejama www.limbazusiltums.lv

Informācija par energoefektivitātes pasākumiem pieejama: www.liaa.gov.lv, www.sprk.gov.lv, www.lsua.lv

SIA „Limbažu siltums” administrācija