Iesniegumi

 

Nosaukums Veidlapa
Iesniegums par prombūtni (iesniegums ir derīgs 3 mēnešus, ja prombūtne turpinās ilgāk, tad par to jāinformē atkārtoti) Veidlapa
Iesniegums par līguma sagatavošanu kanalizācija Veidlapa
Iesniegums par līguma sagatavošanu ūdens un kanalizācija Veidlapa
Iesniegums par līguma sagatavošanu ūdens Veidlapa
Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu Veidlapa