Iepirkums “Koksnes šķeldas piegāde”

Informējam, ka SIA “Limbažu siltums” izsludinājis iepirkumu „Koksnes šķeldas piegāde” Nr. LS 2023/1. Uzaicinām Jūs piedalīties minētajā cenu aptaujā un iesniegt savu piedāvājumu. Piedāvājuma iesniegšanas laiks līdz 2023.gada 11.aprīlim, plkst. 13.00. Nolikums