Dzeramā ūdens pārskats

Patērētājiem piegādātais dzeramais ūdens pilnībā atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Atbilstoši augstākminētajiem noteikumiem, dzeramajam ūdenim tiek veikts regulārs monitorings atbilstoši Veselības inspekcijā apstiprinātai programmai.

Testēšanas pārskati

Vidrižu pamatskola, Skolas iela 4, Vidriži, Vidrižu pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-42662.01
“Pagastmāja”, Mandegas, Skultes pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-42661.01
“Līcīši” – 3, Katvaru pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-42655.01
“Priedes – 10”, Priedes, Katvaru pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-42654.01
“Uzvaras”, Tiegaži, Katvaru pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-39680.01
Pociema pamatskola, Katvaru pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-39678.01
Ambulance, “Tempļi”, Pāle, Pāles pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-39677.01
Viļķenes PII, Briežu gatve 6A, Viļķene, Viļķenes pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-39676.01
Māja Nr.1, Vitrupe, Viļķenes pagasts 25.06.2024 Nr.PV-2024-P-39675.01
Pāle, Pāles pagasts 06.06.2024 Nr.PV-2024-P-35656.01
Limbažu Valsts ģimnāzija, Rīgas iela 28, Limbaži 07.03.2024 Nr.PV-2024-P-14243.01