Dzeramā ūdens pārskats

Patērētājiem piegādātais dzeramais ūdens pilnībā atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Atbilstoši augstākminētajiem noteikumiem, dzeramajam ūdenim tiek veikts regulārs monitorings atbilstoši Veselības inspekcijā apstiprinātai programmai.

Testēšanas pārskati

Limbažu novada ģimnāzija 09.03.2021 Nr.PV-2021-P-35350.01
Viļķenes PII, Viļķene, 12.05.2021 Nr.PV-2021-P-230575.1
Vitrupe, Viļķenes pagasts, 12.05.2021 Nr.PV-2021-P-230574.1
Limbažu vidusskola, 10.05.2021 Nr.PV-2021-P-240809.1
Limbažu vidusskola, 10.05.2021 Nr.PV-2021-P-240810.01
Ozolaine, Limbažu pagasts, 12.04.2022 Nr.PV-2022-P-362996.01
Limbažu vidusskola, 06.06.2022 Atzinums par testēšanas pārskatu Nr.2.4.8-21/339
Limbažu novada ģimnāzija, 05.07.2022 Nr.PV-2022-P-380538.01
Limbažu Valsts ģimnāzija 07.03.2024 Nr.PV-2024-P14243.01
Dzeramā ūdens testēšanas pārskats Pāles ciematā 06.06.2024 Nr.PV-2024-P-35656.01