Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, no š.g. 8.jūlija līdz 25.jūlijam, netiks sniegts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Informāciju par citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem varat iegūt Limbažu novada mājas lapā www.limbazi.lv
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Vakance

SIA „Limbažu siltums” (reģistrācijas Nr.40003006715)
aicina pieteikties darbā grāmatvede/is (uz nenoteiktu laiku)

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2022. gada 27.jūnija līdz 30. jūnijam tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika:

 1. Nepārtraucot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu:
  Vitrupē, Viļķenes pagastā – 27.06.2022. no plkst. 9.30 līdz 18.00;
  * Pālē, Pāles pagastā – 27.06.2022. no plkst.12.00 līdz 18.00;
  * Tiegažos, Katvaru pagastā – 27.06.2022. no plkst. 16.00 līdz 18.00;
  * Priedēs, Katvaru pagastā – 27.06.2022. no plkst. 16.00 līdz 18.00;
  * Lādezerā, Limbažu pagastā – 28.06.2022. no plkst. 9.00 līdz 18.00;
  * Ozolainē, Limbažu pagastā – 28.06.2022. no plkst. 9.00 līdz 18.00;
  * Līcīšos, Katvaru pagastā – 28.06.2022. no plkst. 13.00 līdz 18.00;
  * Pociemā, Katvaru pagastā – 28.06.2022. no plkst. 14.00 līdz 18.00;
  * Pociema skolā, Katvaru pagastā – 28.06.2022. no plkst. 14.00 līdz 18.00;
  * Limbažu pilsētā – 29.06.2022. no plkst. 13.00 – 18.00. un 30.06.2022. no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Dezinfekcijas laikā, kā arī līdz konkrētās dienas vakaram padotais dzeramais ūdens var būt nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek izmantots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli, ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā ari bērniem pirms dzeršanas to ieteicams uzvārīt.

 1. Pārtraucot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu:
  * Umurgā, Umurgas pagastā – 29.06.2022. no plkst. 9.00 līdz 15.00;
  * Viļķenē, Viļķenes pagastā – 30.06.2022. no plkst. 09.00 līdz 18.00.

Dezinfekcijas veikšanai tiek izmantots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc dezinfekcijas veikšanas un ūdens padeves atjaunošanas iespējams pazemināts ūdens spiediens, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Atvainojamie par sagādātām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Lādezerā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S “Sadales tīkls” plānotiem elektroapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 22.jūnijā no plkst. 09.20 līdz 14.00, Lādezerā, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S “Sadales tīkls” plānotiem elektroapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 20.jūnijā no plkst. 09.40 līdz 13.00, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.10.jūnijā no plkst.8.30 līdz plkst.10.30, Burtnieku ielā, Ciema ielā un Robežu ielā, Limbažos tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukšanu Viļķenē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S “Sadales tīkls” plānotiem elektroapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 08.jūnijā no plkst. 12.00 līdz 17.00, Viļķenē, Viļķenes pagastā,
tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par SIA “LIMBAŽU SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 19.maijā pieņēma lēmumu Nr.71 (protokols Nr.20, 1.p) apstiprināt SIA “Limbažu siltums” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,35 EUR/m³;
2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,78 EUR/m³.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

Informējam, ka ar š.g. 1.maiju NARVESEN tirdzniecības vietās var samaksāt SIA “Limbažu siltums” rēķinus!
Pakalpojuma cena 0.60 EUR.
SIA “Limbažu siltums” administrācija