Par tarifiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka 29.12.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus:

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais tarifs no 01.07.2022.
EUR (bez PVN)
Noteiktais tarifs no 01.02.2023. līdz 30.04.2023.  EUR (bez PVN)Noteiktais tarifs no 01.05.2023. EUR (bez PVN)
 Ūdensapgādes pakalpojumi 1.351.401.52 
 Kanalizācijas pakalpojumi 1.78  1.90 2.10

Noteiktā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, ņemot vērā noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi no 2023.gada 1.februāra.

Par pasta pakalpojumu cenu izmaiņām

SIA «Limbažu siltums» informē – sakarā ar pasta pakalpojumu cenu izmaiņām
rēķina izsūtīšana pa pastu ar 2023. gada 1. janvāri maksās 2,20 EUR (t.sk. PVN).

Ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumus Skultes, Mandegu un Stienes ciematu teritorijās Skultes pagastā un Bīriņu, Vidrižu ciematu teritorijās Vidrižu pagastā nodrošinās SIA “Limbažu siltums”

SIA “Limbažu siltums” informē – ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumus
Skultes, Mandegu un Stienes ciematu teritorijās Skultes pagastā un Bīriņu, Vidrižu ciematu teritorijās Vidrižu pagastā nodrošinās SIA “Limbažu siltums”, pamatojoties uz 24.11.2022. Limbažu novada domes lēmumu Nr. 1218 (protokols Nr. 17, 120.) un 05.12.2022. SIA “Limbažu siltums” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 5, 3.§).

Ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi minētajos ciematos būs:

  • ūdens pakalpojuma – 1,35 EUR/m3 (bez PVN),
  • kanalizācijas pakalpojuma – 1,78 EUR/m3 (bez PVN).

Līdz 31.12.2022. pagastu pakalpojumu sniegšanas centros obligāti jāpaziņo ūdens skaitītāju rādījumi.

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2022. gada 28. novembra līdz 30. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika:

Nepārtraucot ūdens padevi, samazinot ūdens spiedienu ūdensapgādes sistēmā:

Vitrupē, Viļķenes pagastā  – 28.11.2022. no plkst. 9.30 līdz 11.30;

Pālē, Pāles pagastā  – 28.11.2022. no plkst. 12.00 līdz 15.00;

Tiegažos, Katvaru pagastā – 28.11.2022. no plkst. 16.00 līdz 18.00;

Priedēs, Katvaru pagastā – 28.11.2022. no plkst. 16.00 līdz 18.00;

Lādezerā, Limbažu pagastā – 29.11.2022. no plkst. 8.00 līdz 11.00;

Ozolainē, Limbažu pagastā – 29.11.2022. no plkst. 09.00 līdz 12.00; 

Līcīšos, Katvaru pagastā – 29.11.2022. no plkst. 12.30 līdz 15.30; 

Pociemā, Katvaru pagastā – 29.11.2022. no plkst. 13.30 līdz 17.00;

Pociema skolā, Katvaru pagastā – 29.11.2022. no plkst. 14.00 līdz 17.00;

Limbažu pilsētā – 30.11.2022. no plkst. 9.30 līdz 14.00;

Viļķenē, Viļķenes pagastā – 30.11.2022. no 14.00 līdz 17.00.  

Dezinfekcijas laikā, kā arī līdz konkrētās dienas vakaram padotais dzeramais ūdens var būt   nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek lietots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli, ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā arī bērniem pirms dzeršanas to ieteicams uzvārīt.

Par ūdens apgādes pārtraukumu  2022. gada 23.septembrī

SIA  “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar projekta “Jūras ielas pārbūve”,  š. g. 23.septembrī  tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve sekojošos posmos:

  1. No plkst. 8.30 – 11.00  Jūras ielā 2, Jūras ielā 4,  Baumaņa Kārļa laukumā 2,  Dzirnavu, Akmeņu, Torņa un Pils ielās un Burtnieku ielā 1 – 7.
  2. No plkst. 8.30 -13.00 Jūras ielā 1, Jūras ielā 3, Jūras ielā 5, Jūras ielā 7,  Ģildes ielā no Jūras ielas līdz Parka ielai, Baumaņa Kārļa laukumā 3.   

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību māju apsaimniekotājiem/ īpašniekiem  atslēguma laikā lūdzu noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.   

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

SIA “Limbažu siltums” administrācija.

SIA “Limbažu siltums” informē par izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar 2021.gada 1.decembri

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un iepriekš minēto likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais komercuzskaites mēraparāts, turpmāk tekstā – mājas ievada skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu.

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 15.septembrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunā ielā posmā no Rīgas ielas līdz Zāles ielai.

Par ūdens padeves pārtraukumu Parka ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 14.septembrī no plkst.16.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Parka ielā posmā no Jaunās ielas līdz Jūras ielai.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informācija

Pamatojoties uz SIA “Limbažu komunālserviss” pievienošanu SIA “Limbažu siltums” visi SIA Limbažu komunālserviss” klienti ar 01.07.2020 ir SIA “Limbažu siltums” klienti.

SIA “Limbažu komunālserviss” norēķinu konti bankās ar 01.07.2020 ir slēgti.

SIA “Limbažu siltums” rekvizīti: SIA “Limbažu siltums”, Reģ Nr.40003006715, Juridiskā un biroja adrese Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Lasīt vairāk