Par ūdens apgādes pārtraukumu  2022. gada 23.septembrī

SIA  “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar projekta “Jūras ielas pārbūve”,  š. g. 23.septembrī  tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve sekojošos posmos:

 1. No plkst. 8.30 – 11.00  Jūras ielā 2, Jūras ielā 4,  Baumaņa Kārļa laukumā 2,  Dzirnavu, Akmeņu, Torņa un Pils ielās un Burtnieku ielā 1 – 7.
 2. No plkst. 8.30 -13.00 Jūras ielā 1, Jūras ielā 3, Jūras ielā 5, Jūras ielā 7,  Ģildes ielā no Jūras ielas līdz Parka ielai, Baumaņa Kārļa laukumā 3.   

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību māju apsaimniekotājiem/ īpašniekiem  atslēguma laikā lūdzu noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.   

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

SIA “Limbažu siltums” administrācija.

SIA “Limbažu siltums” informē par izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar 2021.gada 1.decembri

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un iepriekš minēto likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais komercuzskaites mēraparāts, turpmāk tekstā – mājas ievada skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu.

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 15.septembrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunā ielā posmā no Rīgas ielas līdz Zāles ielai.

Par ūdens padeves pārtraukumu Parka ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 14.septembrī no plkst.16.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Parka ielā posmā no Jaunās ielas līdz Jūras ielai.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informācija

Pamatojoties uz SIA “Limbažu komunālserviss” pievienošanu SIA “Limbažu siltums” visi SIA Limbažu komunālserviss” klienti ar 01.07.2020 ir SIA “Limbažu siltums” klienti.

SIA “Limbažu komunālserviss” norēķinu konti bankās ar 01.07.2020 ir slēgti.

SIA “Limbažu siltums” rekvizīti: SIA “Limbažu siltums”, Reģ Nr.40003006715, Juridiskā un biroja adrese Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Lasīt vairāk

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

SIA “Limbažu siltums” valde pieņēmusi lēmumu ar 05.05.2020 slēgt (likvidēt) SIA “Limbažu siltums” KASI.

SIA “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt:

 • veikala “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa rēķina apmaksai 0,50 EUR par vienu rēķinu);
 • SIA “Limbažu siltums” norēķinu kontos:
  AS “SEB banka” norēķinu konts Nr.LV62 UNLA 0013 0004 6775 7
  AS “Citadele banka” norēķinu konts Nr. LV71 PARX 0012 4704 0000 1
  AS “Luminor Bank” norēķinu konts Nr. LV46 RIKO 0002 0132 6570 5
  AS “Swedbank” norēķinu konts Nr. LV89 HABA 0551 0341 4998 1
 • VAS “Latvijas Pasts” nodaļās.

Veicot maksājumu internetbankā obligāti jānorāda rēķina numurs!

Veicot samaksu par KARSTĀ ūdens sagatavošanu (ja rādījumi nav noziņoti) skaitītāja rādījumus jāuzrāda katru atsevišķi un jāaprēķina karstā ūdens patēriņš.

AVANSA MAKSĀJUMS!

Klientiem, kuriem nav iespēja samaksāt avansa maksājumu internetbankā un norēķinu par SIA “Limbažu siltums” sniegtajiem pakalpojumiem vēlas norēķināties veikalā “MAXIMA”, avansa maksājumu (klientam vēlamo summu) varēs veikt piesakoties Avansa rēķinam (avansa rēķinu varēs saņemt kopā ar ikmēneša rēķinu). Pieteikties Avansa rēķinam lūdzam pa tālruni pa tālr. 64070568; pa tālr. 26525845 (SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi));

sūtot pieteikumu uz e-pastu: kase@limbazusiltums.lv.