Asenizācijas pakalpojums

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2023.gada 1.maiju tiek noteikta sekojoša maksa par asenizācijas pakalpojumu:
1 (vienas) autocisternas (tilpums 3,25m3) cena Limbažu pilsētas robežās un Ozolainē, Limbažu pagastā tiek noteikta 48,16 EUR (t.sk. 21% PVN), ārpus Limbažu pilsētas, tiek piemērota maksa par katru nobraukto km 1,21 EUR (t.sk. 21% PVN). Pakalpojumam ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās piemērojams koeficients 1,5.

Lūgums asenizācijas pakalpojumu pieteikt laicīgi!