Par tarifiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka 29.12.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus:

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais tarifs no 01.07.2022.
EUR (bez PVN)
Noteiktais tarifs no 01.02.2023. līdz 30.04.2023.  EUR (bez PVN)Noteiktais tarifs no 01.05.2023. EUR (bez PVN)
 Ūdensapgādes pakalpojumi 1.351.401.52 
 Kanalizācijas pakalpojumi 1.78  1.90 2.10

Noteiktā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, ņemot vērā noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi no 2023.gada 1.februāra.