Par pasta pakalpojumu cenu izmaiņām

SIA «Limbažu siltums» informē – sakarā ar pasta pakalpojumu cenu izmaiņām
rēķina izsūtīšana pa pastu ar 2023. gada 1. janvāri maksās 2,20 EUR (t.sk. PVN).