Informācija

Pamatojoties uz SIA “Limbažu komunālserviss” pievienošanu SIA “Limbažu siltums” visi SIA Limbažu komunālserviss” klienti ar 01.07.2020 ir SIA “Limbažu siltums” klienti.

SIA “Limbažu komunālserviss” norēķinu konti bankās ar 01.07.2020 ir slēgti.

SIA “Limbažu siltums” rekvizīti: SIA “Limbažu siltums”, Reģ Nr.40003006715, Juridiskā un biroja adrese Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Izrakstītos SIA “Limbažu komunālserviss” rēķinus joprojām var samaksāt: veikalā “MAXIMA”, i-bankā un bankā uz SIA “Limbažu siltums” kontiem:

AS “SEB banka”
Norēķinu konts Nr.LV62 UNLA 0013 0004 6775 7
AS “Citadele banka”
Norēķinu konts Nr. LV71 PARX 0012 4704 0000 1
AS “Luminor Bank”
Norēķinu konts Nr. LV46 RIKO 0002 0132 6570 5
AS “Swedbank”
Norēķinu konts Nr. LV89 HABA 0551 0341 4998 1

Skaitītāju rādījumu noziņošana:

Turpmāk aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumi jānoziņo pēdējās četrās mēneša dienās, piem., par jūlija mēnesi no 28. – 31.jūlijam.

 • zvanot uz mob.t. 26525845, 29492589, 26176635, 25635564 (nosūtot SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi));
 • zvanot uz t.n. 64070568;
 • nosūtot informāciju par rādījumiem uz e-pastiem: kase@limbazusiltums.lvklients@limbazusiltums.lv;
 • piereģistrējoties tiešsaistes norēķinu platformā Bill.me.

Informācija par tiešsaistes platformu Bill.me:

Tiešsaistes platformā Bill.me piereģistrēties iespējams tikai nosūtot klienta e-pastu uz SIA “Limbažu siltums” e-pastu kase@limbazusiltums.lv (norādot vārdu, uzvārdu, īpašuma adresi, e-pasta adresi). Tiklīdz klienta e-pasts būs piereģistrēts SIA “Limbažu siltums” grāmatvedības programmā, klients saņems uzaicinājumu piereģistrēties platformā Bill.me.

Norēķinu platformā Bill.me, pēdējās 4 mēneša dienās ir iespējams noziņot aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumus, saņemt un apskatīties rēķinu un/vai veikt rēķina samaksu. Par rēķina samaksu platformā Bill.me tiek iekasēta komisijas maksa 2% apmērā no rēķina summas.

(Jūsu atsūtītā informācija un personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.)

Klienti, kuri piereģistrējušies Bill.me kā SIA “Limbažu komunālserviss” klients un SIA “Limbažu siltums” klienti, tiks apvienoti vienā profilā. Klienti, kuri piereģistrējušies tikai kā SIA “Limbažu komunālserviss” klienti automātiski tiks iekļauti SIA “Limbažu siltums” klientu sarakstā.

Informācija par izmaiņām rēķinos:

 • Sākot ar augusta mēnesi (par pakalpojumiem, kas saņemti jūlija mēnesī) rēķinā būs iekļauts gan aprēķins par siltumenerģiju, gan auksto ūdeni un kanalizāciju.
 • Ar 01.07.2020. rēķinos tiks iekļauti tiesāšanās izdevumi.
 • Daļai no bijušajiem SIA “Limbažu komunālserviss” klientiem mainīsies klienta Nr. (to varēs konstatēt saņemot rēķinu par jūlija mēnesi).

Skaitītāju verifikācija:

Atgādinājumi par skaitītāju verifikāciju (skaitītājiem, kuriem verifikācijas termiņš beidzas š.g. jūlija un augusta mēnesī) tiks izsūtīti augusta mēnesī. Skaitītāju verifikāciju var pieteikt pa iepriekš  minētajiem telefona Nr. vai nosūtīt pieteikumu uz iepriekš norādītajiem e-pastiem, vai veikt samaksu i-bankā (norādot izvēlēto variantu, adresi, telefona nr.). Samaksu par skaitītāju verifikāciju var veikt i-bankā, vai grāmatvedībā saņemot rēķinu un samaksu veicot VAS “Latvijas Pasts”, veikalā “Maxima”.

Asenizācijas pakalpojumu saņemšana:

Asenizācijas pakalpojumu var pieteikt pa telefonu:  29293752 vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv un veicot priekšapmaksu. Priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu var saņemt klātienē (grāmatvedībā) vai elektroniski. Priekšapmaksas rēķinu var samaksāt i-bankā, AS “Latvijas Pasts”, veikalos “Maxima”. Asenizācijas pakalpojums tiks veikts pēc priekšapmaksas saņemšanas SIA “Limbažu siltums” bankas kontā.

Informācija par tehnisko noteikumu, rakšanas atļauju, projektu un topogrāfijas saskaņošanu:

Tehnisko noteikumu sagatavošana un rakšanas atļauju saskaņošana, projektu un topogrāfijas saskaņošana jāpiesaka elektroniski uz e-pastu info@limbazusiltums.lv. Sīkāka informāciju pa telefonu 29215974.

SIA “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt:

 • veikala “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa 0,50 EUR).
 • VAS “Latvijas Pasts” nodaļās (komisijas maksa 0,60 EUR).
 • Norēķinu platformā Bill.me (komisijas maksa 2% no rēķina summas).
 • I-bankā.

Sīkāka informācija pa telefonu 64070514.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums”