Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2022/4
Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.04.2022., plkst.17.00
Nolikums